недеља, 26. фебруар 2023.

                                                

                                                САРАДЊА СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

Честа сарадња школе са бројним организацијама, институцијама културе, образовања, туризма,  информисања, социјалне и здравствене заштите јача квалитет установе и афирмише је у друштвеној средини на најпозитивнији начин. 

Посвећеношћу и креативношћу појединаца, група и тимова у школи, откривају се афинитети ученика. Хуманост, пружање прве помоћи, здрави стилови живота и одрастања и волонтеризам ученика најбоље су изражени кроз сарадњу са организацијом Црвеног крста. Од септембарског безбедног превођења првака преко улице, извођења показних вежби прве помоћи и санирању повреда, учешћа наших волонтера на Сајму спорта, до смерница за правилну исхрану првака и борбе против трговине људима за ученике другог разреда реализују  се интерактивне радионице. 
Развијање свести ученика осмог разреда о штетности дуванског дима и психоактивних супстанци, борба против наркоманије, алкохолизма резултат су обележавања значајних датума у Месецу борбе против болести зависности. Обележен је и 1. децембар, Светски дан борбе против сиде. Радионице су реализоване у сарадњи Црвеног крста и представника Дома здравља.

Ученици шестог разреда били су циљна група укључена у радионицу и обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља-Дан розих мајица, са циљем да се поштују различитости и деца усмере на ненасилно решавање конфликата.

                                         
   

     

      

       

       

Ентузијазам, посвећеност, професионалност и креативне радионице које запослени у Црвеном крсту остварују у нашој школи мотивисале су ученике да се добровољно укључују у рад организације, а њихове радионице нестрпљиво ишчекују дајући им свој допринос. 

Плодови овакве сарадње имају за циљ далекосежне позитивне последице у развоју личности ученика, јачању вршњачке едукације и процени правих животних вредности.

Нема коментара:

Постави коментар

                                                                Квиз о Вуку Караџићу за ученике осмог разреда одржан је традиционално у нове...