недеља, 26. фебруар 2023.

                                                

                                                САРАДЊА СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

Честа сарадња школе са бројним организацијама, институцијама културе, образовања, туризма,  информисања, социјалне и здравствене заштите јача квалитет установе и афирмише је у друштвеној средини на најпозитивнији начин. 

Посвећеношћу и креативношћу појединаца, група и тимова у школи, откривају се афинитети ученика. Хуманост, пружање прве помоћи, здрави стилови живота и одрастања и волонтеризам ученика најбоље су изражени кроз сарадњу са организацијом Црвеног крста. Од септембарског безбедног превођења првака преко улице, извођења показних вежби прве помоћи и санирању повреда, учешћа наших волонтера на Сајму спорта, до смерница за правилну исхрану првака и борбе против трговине људима за ученике другог разреда реализују  се интерактивне радионице. 
Развијање свести ученика осмог разреда о штетности дуванског дима и психоактивних супстанци, борба против наркоманије, алкохолизма резултат су обележавања значајних датума у Месецу борбе против болести зависности. Обележен је и 1. децембар, Светски дан борбе против сиде. Радионице су реализоване у сарадњи Црвеног крста и представника Дома здравља.

Ученици шестог разреда били су циљна група укључена у радионицу и обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља-Дан розих мајица, са циљем да се поштују различитости и деца усмере на ненасилно решавање конфликата.

                                         
   

     

      

       

       

Ентузијазам, посвећеност, професионалност и креативне радионице које запослени у Црвеном крсту остварују у нашој школи мотивисале су ученике да се добровољно укључују у рад организације, а њихове радионице нестрпљиво ишчекују дајући им свој допринос. 

Плодови овакве сарадње имају за циљ далекосежне позитивне последице у развоју личности ученика, јачању вршњачке едукације и процени правих животних вредности.

уторак, 14. фебруар 2023.

 

                                       Посета министара ОШ ,,Вук Караџић"

                                  

Министар спољних послова и председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић, министар просвете Бранко Ружић, потпредседник СПС-а и министар без портфеља Ђорђе Милићевић, министар привреде Раде Баста, министар без портфеља Новица Тончев и државни секретари Жикица Несторовић и Дарко Митровић могли су да се упознају са начином функционисања и резултатима рада школе као и условима, ресурсима за рад и оптимално одвијање наставе кроз бројне функционалне кабинете. 

Званично је отворена дигитална учионица  и кабинет за Технику и технологију формиран од средстава у пројекту Министарства просвете ,,Опремање кабинета за технику и технологију" у вредности од 1,500.000 динара. уторак, 7. фебруар 2023.
                        Радионица на тему ,,Заштита од насиља“ у ОШ ,,Вук Караџић“ у Лебану

                                    


У просторијама ОШ ,,Вук Караџић“ у Лебану одржана је радионица на тему ,,Заштита од насиља“ за директоре, стручне сараднике, чланове Тима за заштиту од насиља за основне и средње школе са територије општина Лебане, Бојник, Медвеђа.

Реализатори обуке биле су Марина Илић, начелница Школске управе Лесковац и саветник-спољни сарадник за заштиту од насиља, психолог Биљана Михајловић.

Радионици је присуствовало преко четрдесет учесника који су активно учествовали у раду. Након презентације на тему медија о деци, разговарало се о активностима у превенцији и интервенцији, процени нивоа ризика у једној установи и поступцима  за њихово отклањање.
                                                


 


                                                                Квиз о Вуку Караџићу за ученике осмог разреда одржан је традиционално у нове...