петак, 29. октобар 2021.

Семинар ,,Одговоран однос према здрављу"

 

        Једна од међупредметних компетенција коју наставници свих предмета треба да развијају код ученика је компетенција Одговоран однос према здрављу. У оквиру ове компетенције подразумева се оспособљеност ученика да разуме штетност коришћења појединих лекова и психоактивних супстанци (никотина, алкохола, дрога), значај хигијене и заштите репродуктивног здравља, и др. што обавезује наставнике да реализују образовно-васпитни рад на начин којим ће се развијати ова компетенција код ученика.  У оквиру семинара „ Одговоран однос према здрављу“ укључени су наставници из следећих области: историја, биологија, ликовна култура, грађанско васпитање, наставник разредне наставе, верска настава, српски језик и књижевност.

       Наставница биологије Милеса Стевановић, бавила се темом „Здрави стилови живота“, што је код деце изазвало огромно интересовање.  Важност ове теме огледа се у подстицању ученика да усвоје здраве стилове живота..  Ова тема има врло важан циљ, а то је стицање здравих навика.

        Наставница верске наставе, Снежана Крстић,  истакла је значај здравствене и родне равноправности, ученици су увидели значај и посебност жена кроз Библију и историју, пре и са доласком Христа на земљу - Исус је одбацио све предрасуде према женама, подучавајући их као људске особе једнаке вредности са мушкарцима. Пажњу ученицима наставница је одржала и бројним примерима о насиљу над женама. Тема родне равноправности може се повезати са многим темама. Врло је важно да ученици схвате једнакост и уважавање потреба свих и да осуђују свако подвајање на било ком сегменту. Уз разговоре са ученицима, дошли су до нових података  о датој темиНаставница грађанског васпитања, Љиљана Михајловић бавила се темом „Родна равноправност“. Ученике је упознала са постојањем дискриминације жена у друштву и значајем остваривања равноправности, упознавање са улогом жена у историји и савременом друштву, другачијом од уобичајене у којој је ова улога недовољно видљива. Родна равноправност је једна од темељних вредности модерног демократског друштва, која се базира на идеји о једнакости свих људских бића. На овај начин се дечаци и девојчице подстичу на интересовања изван оних која су стереотипно додељена. Образују се за равноправност, да се развије самопоуздање и самосталност у доношењу одлука и код дечака и код девојчица.

 

        Наставница историје, Весна Милосављевић истраживала је заједно са ученицима веома занимљиву тему под називом „Исхрана и физичка активност“, правећи паралелу како су се ученици хранили у 19. веку, какве су биле њихове навике, којим физичким активностима су се бавили, а како је данас. Ова тема је веома важна, јер се у свету све више повећава број оболелих од дијабетеса, гојазности деце, итд. Може се повезати са претходним знањем на основу њиховог исказивања шта углавном једу, које намернице, шта највише воле да једу. Исто тако како проводе слободно време. Утицаће на развијање свести колико је важно да се здраво хране, да једу што више кувано, што више поврћа а мање слаткиша и брзу храну. Да више трче и раде вежбе него да седе у собама за компјутером. Ученици исказују које су њихове потребе, чиме воле да се баве у слободно време, шта највише воле да једуТакође, наставник историје Милан Живковић  темељно је обрадио тему  и вратио нас у историју кроз тему „Знамените жене у 19. и 20. веку“. Пажњу ученика изазвала је знатижеља  о томе каква је била улога жена некада, а каква је данас. По завршетку активности, ученик ће бити у стању да: самостално говори о истакнутим женама; размишља о понуђеним професијама којима су се бавиле ове знамените жене; разбије предрасуде да жене треба да седе кући и баве се само кућним пословима; развије свест колико је улога жена невидљива и мало присутна у њиховом образовању и искуству; подстакне радозналост и што више кући чита о знаменитим женама. Истакли су и знамените жене у српској историји.  У нашој историји јављају се велика имена значајних жена које су уложиле много више труда у своје образовање и  прошле трновити пут ка слави и заслужно се нашле, као призната имена на страницама историје. Важно је да ученици схвате да успех зависи од личних особина и квалитета, а не од пола, као и успешност у обављању било ког посла. Милунка Савић је била храбрија од многих мушкараца, Даница Томић је прва у Србији летела над провалијом од 2500 метара и прва изводила лупинге (окретање авиона у ваздуху), Ксенија Атанасијевић је била најталентованија на факултету, Магдалена Николић је прави пример српске мајке, која је образована, посвећена породици, успешна у своме послу, а у историју је ушла као организатор једине пољске болнице у Лебану читавој поробљеној Европи током Великог рата у којој је подједнако лечила српске и бугарске војнике. Све оне, као и многе друге знамените српске жене, имале су неоспоран таленат и жељу да буду признате, а са друге стране имале су подршку бројних великана попут Јована Цвијића, Мике Аласа,  Милутина Миланковића и других.    Наставница ликовне културе Jeлена Трајковић причала нам је о теми  која је врло популарна у последње време, а то Ова тема је важна да се пробуди свест о важности заштите животне средине. Ученици су имали задатак да  уоче  разлику између загађене и незагађене воде, ваздуха и земљишта; Научили су како се правилно одлаже смеће  како да штеди енергију, не загађује околину, рециклира  и поново употребљава предмете из окружења. Ученици ће путем слике бар на тренутак зауставити посматрача и натерати га да размисли како да да свој допринос томе да живи на чистом ваздуху и пије чисту незагађену воду и самим тим себи створи једну здраву средину којој живе његови најмилији. Такође кроз рад, ће се самим ученицима подићи о томе како је важно да баце отпатке у смеће а не на улици или у реци. Да подигну и почисте сами кад виде да је околина загађена разним отпацима да колико толико дају свој допринос и чувају своју средину.


Наставница српског језика и књижевности, Мартина Стојановић, бавила се темом „Родно образовање као темељна вредност демократског друштва“. Ученици су имали задатак да припреме кратке биографије знаменитих жена и мушкараца, својеврсних пионира у свом домену занимања. Кроз дате примере (из домена књижевности, физике, хемије, здравства...) истиче се значај образовања и родне равноправности. Ученици одабране примере кроз своја излагања повезују са примерима из живота, породице и животне средине у којој бораве. Наставник подстиче ученике додатним питањима и дискусија се одвија на нивоу целе групе. Разговора се о природним  и наученим поделама послова на мушке и женске, и истиче се значај родне равноправности, а кроз примере се показује да се сваким послом могу бавити како мушкарци, тако и жене. На крају предавања наставник, заједно са ученицима лепи на пано  унапред одштампане слике које илуструју ово предавање.

        Наставница разредне наставе, Александра Миљковић је заједно са децом правила дрво живота и сликовито нам дочарала и показала колику улогу имају наши преци, као и како се мења улога жене кроз историју.


    О Употреби психоактивних супстанци, и њиховој штетности по здравље  причала  нам је Јелена Здравковић, педагог школе.  Циљ овог предавања је подићи свест  деце о наркоманији, о штетности психоактивних супстанци и о могућим последицама. Дискутовање о врстама дрога, какво је њихово дејство и које су последице ризичног понашања. Важност ове теме огледа се у томе да ће млади постати свесни како психоактивне супстанце утичу на наше здравље, као и које су штетне последице.

По завршетку активности, ученик ће бити у стању да:

- Препозна особу која је употребила неку психоактивну супстанцу

- Ученици ће бити мотивисани да своја искуства и знања стечена приликом овакве активности пренесу својим вршњацима

- Ученик је упознат са системом вредности и са факторима који подстичу здрав стил живота

- Упознат је са штетности психоактивних супстанци, како све овакве супстанце утичу на наш организам, на наше понашање, колико штете нама , али и нашој околини.
    Овај програм допринео је да деца али и старији прошире своје знање, науче нешто ново, и умеју да примене правила у свакодневном животу. Кроз разноразне радионице, видео презентације и игре деца су научила веома поучне и  занимљиве чињенице о историји, српској култури, о здрављу и превенцији, о психоактивним супстацанцама и о томе како препознати опасну и  нездраву околину.

                                                                                                        Јелена Здравковић


Нема коментара:

Постави коментар

                                                                   ВУКОВИ ДАНИ  Квиз о Вуку Караџићу за ученике осмог разреда одржан је трад...